2023 ರಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ?

Git ಮತ್ತು GitHub ನಂತಹ ಆವೃತ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (VCS) ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲು ತಂಡಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೋಡ್‌ಬೇಸ್‌ಗೆ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. git ಮತ್ತು ಇತರ VCS ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಇತ್ತೀಚಿನದರೊಂದಿಗೆ ನವೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು […]