ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು

ಉಬುಂಟು 18.04 ನಲ್ಲಿ GoPhish ಫಿಶಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು AWS ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉಚಿತ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಫಿಶಿಂಗ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ? ಇದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ […]