ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ CRM: ಇದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ

ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ CRM: ಇದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ

ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ CRM: ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥ ಸಾಧನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ಗಮನಾರ್ಹ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ (CRM) ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು CRM ನ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು […]

ಸೇವೆಯಾಗಿ ದುರ್ಬಲತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ

ಸೇವೆಯಾಗಿ ದುರ್ಬಲತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ದುರ್ಬಲತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದರೇನು? ಎಲ್ಲಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ದುರ್ಬಲತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ [...]

ಸೇವೆಯಾಗಿ ದುರ್ಬಲತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಅನುಸರಣೆಗೆ ಕೀ

ಒಂದು ಸೇವೆಯಾಗಿ ದುರ್ಬಲತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಅನುಸರಣೆಯ ಕೀಲಿಯು ದುರ್ಬಲತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದರೇನು? ಎಲ್ಲಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ದುರ್ಬಲತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ [...]

ಸೇವೆಯಾಗಿ ದುರ್ಬಲತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಸೇವೆಯಾಗಿ ದುರ್ಬಲತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ದುರ್ಬಲತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದರೇನು? ಎಲ್ಲಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ದುರ್ಬಲತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ [...]

ಸೇವೆಯಾಗಿ ದುರ್ಬಲತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ 5 ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಸೇವೆಯಾಗಿ ದುರ್ಬಲತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ 5 ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದುರ್ಬಲತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದರೇನು? ಎಲ್ಲಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ದುರ್ಬಲತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಚಿಂತಿಸಲು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ [...]

ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭದ್ರತಾ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು

ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭದ್ರತಾ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು

ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಇಂದಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭದ್ರತಾ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಪರಿಣತಿ, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಿಯಾದ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭದ್ರತಾ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದು […]