ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೆರೆದ ಮೂಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೋನ್ ಸೇವೆಗಳು

ತೆರೆದ ಮೂಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೋನ್ ಸೇವೆಗಳು

ಪರಿಚಯ

If you are looking for a cost-effective and reliable way to make calls over the internet, then you should consider using one of the many ಮುಕ್ತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ internet phone services. Open source VoIP solutions offer a number of advantages over traditional telephone systems, including lower costs, flexibility, and scalability. In this article, we will discuss four of the best open source VoIP solutions for businesses.

ಟಾಪ್ 5 ಪಟ್ಟಿ

1. FreePBX

FreePBX is a web-based open source GUI (graphical user interface) that controls and manages Asterisk (PBX), an open source communication server. FreePBX is licensed under the GNU General Public License (GPL), meaning that it is free to use and modify. FreePBX can be installed on premises or in the cloud, and it is available in a number of different languages.

ಪರ:

-Free to use and modify

-Web-based interface

-Available in multiple languages

-Can be installed on premises or in the cloud

ಕಾನ್ಸ್:

-Complex installation

2. Asterisk

Asterisk is a popular open source IP PBX system that can be used to create a highly scalable and feature-rich telephony system. Asterisk offers support for a wide range of features such as call forwarding, caller ID, voicemail, call recording, and more. Additionally, Asterisk can be integrated with a number of third-party applications and services, such as CRM systems and call center ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್.

3. FreeSWITCH

FreeSWITCH is another popular open source VoIP platform that can be used to create a variety of telephony solutions. FreeSWITCH offers support for features such as call forwarding, caller ID, voicemail, call recording, and more. Additionally, FreeSWITCH can be integrated with a number of third-party applications and services, such as CRM systems and call center software.

4. OpenPBX

OpenPBX is an open source IP PBX system that offers a wide range of features and capabilities. OpenPBX can be used to create a highly scalable and feature-rich telephony system. OpenPBX offers support for a wide range of features such as call forwarding, caller ID, voicemail, call recording, and more. Additionally, OpenPBX can be integrated with a number of third-party applications and services, such as CRM systems and call center software.

5. VoIPswitch

VoIPswitch is a powerful and feature-rich open source VoIP platform that offers a wide range of features and capabilities. VoIPswitch can be used to create a variety of telephony solutions. VoIPswitch offers support for features such as call forwarding, caller ID, voicemail, call recording, and more. Additionally, VoIPswitch can be integrated with a number of third-party applications and services, such as CRM systems and call center software.

ತೀರ್ಮಾನ

There are many open source VoIP solutions available that can be used to create a variety of telephony solutions. In this article, we have discussed four of the best open source VoIP solutions for businesses. Each of these solutions offers a wide range of features and capabilities. Additionally, each of these solutions can be integrated with a number of third-party applications and services.

ಟಾಪ್ 5 ಮಾರ್ಗಗಳು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು

ಟಾಪ್ 5 ಮಾರ್ಗಗಳು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು

ಟಾಪ್ 5 ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕಂಪನಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುರಿಯಬಹುದು

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು "
ಅಜೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು: ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳು"

ಅಜೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು: ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳು

ಅಜೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು: ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳು” ಪರಿಚಯ ಅಜೂರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು "
ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್

ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ (HRM) ಎನ್ನುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಜನರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು "